Gmtbroker swiss made Swiss Made
Skorygowany

Określenie, które jest związane z mechanizmem, który wskazuje ile pozycji zostało ustawione: wyższa liczba ustawień, wyższa jakość mechaniki.


Zmęczenie mechanizmu

Zjawisko, w którym sprężyna zegarka traci właściwości sprężystości. Zmęczenie materiału jest procesem powstawania i rozwoju uszkodzeń w materiale na skutek wielokrotnych zmiennych (cyklicznych) obciążeń. Zmęczenie jest powszechną przyczyną przedwczesnego zniszczenia konstrukcji.W przypadku wielu rund uzwojenia stałego sprężyna musi być wymieniona.


Rotacja

Droga przebyta ze skrajnego punktu regulującego narządu do drugiego. Zegarki różnią się również ilością drgań na godzinę (A/h).Konstrukcja posiadająca więcej drgań na godzinę (A/h) jest bardziej precyzyjna.


Amplituda wahań

Wychylenie wahadła, balansu lub innego układu drgającego w jednym kierunku od położenia równowagi (punktu zerowego) do jednego z położeń skrajnych. Po rewizji zegarki naręczne z balansem mogą być zwrócone klientowi jak posiadają amplitudę pomiędzy 180 i 315 stopni.


Analogowy

Zegarek pokazujący czas za pomocą tarczy i wskazówek. Przeciwieństwo cyfrowego.


Uszy

Dwuramienna część mechanizmu zegarka, łącząca balans z przekładnią chodu. Jest najbardziej narażonym na zużycie elementem mechanicznych mechanizmów zegarków.


Cylinder

Popularna nazwa tej części koperty zegarka, do której mocowany jest pasek lub bransoletka. Mogą być ruchome lub nieruchome. W tym ostatnim przypadku ma wewnątrz sprężynę, która wypycha mały cylinder, który przenika przez uchwyt.


Tarcie

Opór, który występuje, gdy ciało jest w kontakcie z innym ciałem.Tarcie powoduje zużywanie czemu może zapobiec odpowiednie smarowanie.


Automatyczny

Zegarek mechaniczny ze sprężyną napędową nakręcaną za pomocą wahnika. Mówi się, że zegarek doładuwuje się ruchem ramienia.

Beczułka

Sprzęgnik, element naciągu sprzęgnikowego. Ma postać bębna.


Balans

Element regulatora balansowego, wykonujący ruch obrotowy zwrotny wokół osi przechodzącej przez jego środek ciężkości, pod działaniem momentu sprężynki zwrotnej, zwanej włosem.


Pierścień

Pierścień,w którym obracają się mechanizmy. Jest konieczny w celu zmniejszenia tarcia. Może być wykonany z mosiądzu, brązu lub syntetycznego rubinu.

Kalendarz

Rejestr, w którym dni w roku podzielone są na tygodnie, miesiące i inne zapisane oznaczenia. Rachuba większych odstępów czasu; jednostką czasu we współczesnym kalendarzu jest rok zwrotnikowy; od roku 1582 obowiązuje kalendarz gregoriański.


Kalendarz roczny

Wskazuje datę poprawnie we wszystkich miesiącach mających 30 i 31 dni; w lutym należy ręcznie zmienić datę.


Kalendarz z pełnym harmonogramem

Pokazuje datę, dzień i miesiąc. Wszystkie miesiące mają 31 dni, a więc w miesiącach posiadających 30 dni i w lutym należy skorygować ręcznie.


Kalendarz księżycowy

Wskazuje fazy księżyca.


Kalendarz wieczny

Mechanizm kalendarza przystosowujący się automatycznie do zmiennej liczby dni w miesiącu oraz lat przestępnych. Zapewnia nieprzerwaną pracę aż do 28 lutego 2100 roku.


Kaliber

Określenie rozmiaru mechanizmu, zazwyczaj wyrażane w liniach paryskich (1 linia paryska=2,256 mm); często stosowane przez wytwórców zegarków jako symbol danego mechanizmu.


Klepsydra

Starożytny zegar wodny lub zegar piaskowy, służący do mierzenia krótkich odstępów czasu.


Komplikacje

Zegarek posiadający więcej funkcji niż tylko pomiar czasu (np. budzik, fazy księżyca, wieczny kalendarz, wskaźnik rezerwy napędu, stoper, repetier). Określenie to używane jest zazwyczaj wyłącznie w odniesieniu do zegarków mechanicznych.


Koronka

Inaczej: główka naciągowa; Pokrętka osadzona na końcu wałka naciągowego, służąca do nakręcania zegarka i nastawiania wskazówek.


Chronokomparator

Narzędzie do regulacji zegarów. Sprawdzarka chodu zegara, służąca do ustawienia jego dokładności.


Chronograf

Zegarek ze stoperem lub przyrząd samopiszący do rejestrowania w sposób ciągły przebiegu zjawisk lub procesów w czasie.


Stoper

Przyrząd do mierzenia krótkich odstępów czasu; w przeciwieństwie do zegara, który mierzy i wskazuje czas w sposób ciągły, działa tylko podczas pomiaru, a jego wskazania mogą być kasowane.

Data

Funkcja, która wskazuje datę (dzień) na tarczy.


Datownik roczny

Okno na tarczy, które wskazuje rok.


Datownik miesięczny

Okno na tarczy, które wskazuje miesiąc


Datownik dni tygodnia

Okno, które wskazuje dni tygodnia.


Datownik roczny

Okno na tarczy, które wskazuje rok.

Równanie czasu

Jest różnicą pomiędzy godzinnym kątem Słońca średniego, a kątem godzinnym Słońca prawdziwego. Równanie czasu to poprawka, którą należy dodać do czasu średniego, celem otrzymania czasu prawdziwego.


Elastyczność

Zdolność organów do uzyskania pierwotnej postaci po odkształceniu.W zegarkach mechanicznych wykorzystywane są właściwości sprężyny do zasilania silnika.

Fazy księżyca

Funkcja, która wskazuje w jakiej fazie znajduje się Księżyc.


Flyback

Wchronografach, wskazówka powracająca do pozycji zero czyli początku odliczania krótkich odcinków czasu. Przy funkcji odliczania wstecznego, wskazówka która osiągając koniec skali, powraca automatycznie do początku odliczania.


Częstotliwość

Oznacza liczbę whań narządu regulującego. Odnosi sie do godzin w zegarkach mechanicznych i sekund w zegarkach kwarcowych.

Pierścień obrotowy

Przyrząd umieszczony na przedniej ścianie wykorzystywany do różnych obliczeń. W zegarkach nurkowych wskazuje czas nurkowania i wystarczy jedynie obkręcić w przeciwnym kierunku.


GMT

Czas Greenwich (Greenwich Mean Time). Funkcja, która pozwala zobaczyć dwie lub więcej strefy czasowe..


Gilszowanie

Mechanicznie grawerowany, zawiły ornament geometryczny, zazwyczaj na tarczy.


Gilszowanie ręczne

Ręcznie grawerowany, zawiły ornament geometryczny, zazwyczaj na tarczy.

Harwood

Pierwszy automatyczny ruch nadgarstka, który wziął swoją nazwę od jego wynalazcy (1926).

Wodoodporny

Mówi się, zegarek zaprojektowany, aby wytrzymać małe plamy wody. Oznaczenie to wyraża odporność na ciśnienie statyczne wody i może być przedstawione w barach, atmosferach metrach lub stopach.


Incabloc

Nazwa urządzenia do ułożyskowania sprężystego balansu.


Bieg

Części mechanizmu służące do przenoszenia ruchu obrotowego z jednej osi na drugą bez poślizgu.


Naciąg

Urządzenie służące do pobierania z zewnątrz i gromadzenia energii potrzebnej do napędu mechanizmu zegarkowego.


ISO

ISO to Międzynarodowa Oraganizacja Normalizacyjna.


Izochronizm

Właściwość układów drgających, polegająca na zachowywaniu stałego okresu drgań niezależnie od zmian amplitudy wahań. Stanowi istotną cechę regulatora chodu mechanizmów zegarowych.

Kamienie

W dosłownym tłumaczeniu znaczy "klejnot".Stosowane jako łożyska w celu zmniejszenia zużycia w miejscach największego tarcia w mechanizmie. Dawniej używano naturalnych rubinów, obecnie stosuje się kamienie syntetyczne.

Kif

System ochrony przed wstrząsami. Mówimy o sprężynie budowanej w odmiennej formie, umieszczona w kamieniu licznika balansu. Gdy zegarek ulega kolizji ta sprężyna otwiera sie i pozwala rubinowi na przemieszczanie się by balansem zapobiec kolizji.

Wskazówka

Element przyrządu pomiarowego analogowego (wskazówkowego), przesuwający się nad (lub obok) narysowanej skali. W zegarze występują najczęściej dwie lub trzy wskazówki: godzinowa, minutowa, oraz czasem, sekundowa. W zegarkach do nurkowania jest większy i luminescencyjny.


Fluorescencyjne wskazówki

Wskazówki, które są widoczne w nocy lub w ciemności.


Linia paryska

Dawna jednostka długości służąca do mierzenia średnic mechanizmów zegarkowych; jedna linia paryska równa się 2,255 mm. Aby wskazać niższe lub pośrednie pomiary używa sie frakcje: 10'''1/4.


Smarowanie

Czynność niezbędna w celu zminimalizowania tarcia, które powoduje zużycie części ruchomych.


Luneta

Pierścień z metalu lub tworzywa sztucznego, okalający szkło zegarka i mocowany do koperty. Współcześnie jest to często pierścień obrotowy, zawierający rozmaite skale, umożliwiające np. odczyt drugiej strefy czasowej, prędkości pojazdu, itd., w zależności od typu zegarka.

Gong

Część z metalu, która uderzając w gong lub dzwonek wytwarza dźwięk.


Mechaniczny

Mowa o zegarku, który pracuje z oscylatorem wahadła zegara lub z balansem.


Zegar słoneczny

Starożytny przyrząd pomiaru czasu, do wykorzystania wyłącznie na słońcu.


Moduł

Część dodatkowa ruchu podstawy, przez którą można dodać jedną lub więcej kompliikacji zmniejszając adaptację do minimum.


Sprężyna napędowa

Twarda i elastyczna taśma metalowa gromadząca energię potencjalną przez nawinięcie na wałek, stanowi siłę napędową przekładni chodu mechanizmu zegarowego.


Mechanizm (części)

Mechanizmy są częścią przemysłu zegarkowego. Wyróżniamy wiele rodzajów mechanizmów: automatyczne, mechaniczne, wahadłowe, kwarcowe...Są mechanizmy silnika, przekładni zębatej, wychwytu, części regulujących i wiele innych jak komplikacje.

Nivarox

Stop żelaza z niklem, z którego wyrabia się włosy zegarkowe (sprężynki balansu). Składa się z niklu i chromu; resztę stanowi żelazo z dodatkami berylu, manganu, tytanu.


Noniusz

Skala dla przyrządów pomiarowych, które mogą wyświetlać ułamki milimetra.

Smarownica

Wnęka utworzona w łożysku, służy do zatrzymywania oleju unikając dyspersji.


Zaokrąglanie

Wewnętrzna strona tulei, zamiast być idealnie cylindryczna, jest zaokrąglona tak, że zmniejsza się tarcie. Głównie w zegarkach o najwyższej jakości.


Mechanizm chodu

Część mechanizmu z funkcją wytwarzania i dostarczania energii.


Mechanizm regulacji

Zmienia się w zależności od ruchu, ale funkcja jest taka sama: dzieli czas na równe frakcji w celu zapewnienia dokładności zegara. Organy regulacyjne są zwykle używane z wahadłem, balansem i kwarcem.


Oscylator

Mechanizm do wytwarzania elektrycznych lub mechanicznych drgań. Oscylatorem jest kombinacja balansu ze spiralną sprężyną.


Owalizacja

Wada tulei, która zużywa się: w celu uniknięcia używa się kamieni twardych (rubiny).

Wahadło

Rodzaj zegara, który używa tej samej nazwy co narząd do pomiaru. To ciało zawieszone lub zamocowane ponad swoim środkiem ciężkości wykonujące w pionowej płaszczyźnie drgania pod wpływem siły grawitacji.


Zegarmistrzowskie określenie wałka z osadzonym na nim zębatym kółkiem i zębnikiem.


Wahnik

Element naciągu automatycznego zegarka - płaska, ułożyskowana pośrodku tarczka z masą skupioną po jednej stronie, najczęściej półkolista, pod wpływem ruchów ręki i na skutek siły bezwładności obracająca się względem mechanizmu i naciągająca sprężynę naciągową zegarka.


Wałek zębaty

Części mechanizmu służące do przenoszenia ruchu obrotowego z jednej osi na drugą bez poślizgu.


Palety

Występy kotwicy wychwytu współpracujące bezpośrednio z zębami koła wychwytowego.


Płytka

Część mechanizmu, która wspomaga mosty i wszelkie inne części ruchu.


Mostek

Metalowy element szkieletu mechanizmu z otworami łożyskowymi, osadzony na płycie w dwóch miejscach, łożyskujący bębny napędowe i osie kół zębatych.


Pieczęć genewska

Znak w formie herbu miasta Genewa, będący certyfikatem jakości mechanizmu zegarka. Nadaje go specjalna komisja, sprawdzająca zgodność jakości mechanizmu ze szwajcarskimi normami jakości.


Przycisk

Używane do obsługi komplikacji zegarka i wyposażone są w zamknięcie śrubowe w podwodnych zegarkach.

Tarcza

Powierzchnia, na której znajdują się elementy do wskazywania czasu takie jak wskazówki, cyfry, indeksy. Mogą być przedrukowane lub przywracane.


Kwarcowy

Rodzaj zegara, w którym do odmierzania czasu wykorzystuje się drgający kryształ kwarcu. Drgania kryształu są zliczane przez układy cyfrowe, które pokazują aktualny czas na wyświetlaczu zegarka.

Dźwignia

Zestawia oś koła do korony, lub w przypadku koła balansowego do koła wychwytowego.


Rartapanta

Stoper z podwójnym sekundnikiem, jeden może być zatrzymywany w każdej chwili, dla pomiaru międzyczasu, a drugi zatrzymuje się dopiero po wyłączeniu stopera.


Regulator

Bardzo dokładne wahadło wykorzystywane przez dawnych zegarmistrzów do regulacji i naprawy zegarów.


Regulacja

Szereg działań, które są używane do regulacji zegara.


Weryfikacja

Szereg działań mających na celu przywrócenie prawidłowego działania zegarka oraz dobry stan jego komponentów. Niezbędny jest demontaż mechanizmu, czyszczenie, składanie, smarowanie, usunięcie wad, monitorowanie i kontrola wodoodporności.


Repetier

Mechanizm umożliwiający zegarowi powtórzenie biciem aktualnej godziny lub kwadransa. Działa poprzez naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie sznurka.


Wskaźnik stanu baterii

Urządzenie wskazujące stan napięcia sprężyny napędowej w zegarkach z naciągiem automatycznym. Wskazuje, na ile godzin chodu jest w danej chwili naciągnięta sprężyna napędowa zegarka. To jest: rezerwa mocy.


Rotor

W zegarkach z naciągiem automatycznym rotor jest segmentem z ciężkiego metalu, który obraca się swobodnie w obydwu kierunkach. W zegarkach naręcznych rotor obraca się i tym samym nakręca sprężynę napędową.


Rubin

Twardy kamień, obecnie sztucznie wytwarzany, wykorzystywany do utrzymywania smaru, który zmniejsza tarcie i zużycie.


Przekładnia

Zestaw kół, które zazębiają się tworząc przekładnię zębatą.

Skoki tarczy zegarka.

Zegarek zwykle analowgowy, który zmienia wskazania godziny przy pomocy jednego kliknięcia.


Wychwyt

Zasadniczy zespół zegara mechanicznego współpracujący z regulatorem chodu,spełnia w mechanizmie zegarowym dwie funkcje przekazuje energię mechaniczną od przekładni chodu do regulatora, w celu utrzymania go w ruchu, oraz powstrzymuje ruch przekładni i zwalnia ją o stały kąt obrotu w czasie każdego wahnięcia regulatora, umożliwiając przekładni zliczanie jego wahnięć.


Skeleton watch

Zegarek, w którym większość elementów tarczy, z wyjątkiem pierścienia godzinnego, usunięto, aby widoczny był mechanizm zegarka. Często w zegarku szkieletowym również wieczko wykonane jest z przezroczystego materiału.


Włos (sprężyna balansu)

Element regulatora balansowego będący sprężynką zwrotną balansu; w pierwszych zegarach balansowych elementem zwrotnym był włos naturalny – szczecina; po zastąpieniu go metalową sprężynką nazwa „włos” pozostała; zewnętrzny koniec w. jest zamocowany w klocku w. (zwykle przez zakołkowanie), a wewnętrzny w pierścieniu osadzonym na osi balansu.


Wodoszcelność

Mowa o zegarku odpornym na pewne właściwości wody. Każdy egzemplarz musi być przetestowany indywidualnie wykazując odporność na conajmniej 10ATM, musi mieć koronkę, tylnią okładkę i ewentualne przyciski , które zmykają sie jak śruby.ISO 6425 określa wymagania, które muszą spełniać zegarki wodoszczelne..


Alarm

Poprzednik zegara mechanicznego, wynaleziony przez mnichów, aby się obudzić i iść do modlitwy. Termin ten oznacza również jakieś komplikacje. Funkcja ta jest taka sama jak budzika.

Czas

Pojęcie abstrakcyjne, nie definiowalne: wszyscy wiemy, co to jest, ale nie wiemy, jak wyjaśnić. Einstein określił to czwartym wymiarem.


Tourbillon

Obrotowa klatka w której umieszczony jest balans i wychwyt. Klatka zazwyczaj dokonuje pełnego obrotu dookoła własnej osi w ciągu minuty..


Okrągły czas

Zestaw mechanizmów od organu ruchu do wychwytu.


Ultra cienka

Ruch o grubości tak małej jak to możliwe. Ręczny ruch musi mieć maksymalnie 2 mm, automatyczne ruchy ładowania 2,5 mm do 3 mm.


Zużycie

Zużycie różnych części mechanizmu z powodu braku lub nieprawidłowego smarowania.

Zawór helowy

Istnieje kilka profesjonalnych zegarków do nurkowania.Zadaniem zaworu jest umożliwienie cząsteczkom helu wydostanie się z zegarka. Potrzeba taka zachodzi najczęściej w przypadku dekompresji, gdy nurkujemy w dzwonie ciśnieniowym. Cząsteczki helu, które dostają się do zegarka podczas dekompresji szukają ujścia, co w pewnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia zegarka.


Szkło

Obejmuje i chroni tarczę przed czynnikami zewnętrznymi. Może mieć różne kształty i być wykonane z różnych materiałów. Szkła są najczęściej plastikowe (hesalit), mineralne lub szafirowe.


Okucie

Mały pierścień precyzyjnie umieszczony na osi koła balansu, która posiada spiralę.


Koło wychwytowe

Koło współpracujące z wychwytem; jego ruch obrotowy jest cyklicznie powstrzymywany przez wychwyt, a przerwy te zliczane są przez przekładnię mechanizmu chodu i zamieniane na wskazania czasu.

Węglik spiekany

Połączenie wolframu, węgla, kobaltu i tytanu: to bardzo twardy metal i ciężki: jest stosowany w zegarmistrzostwie do części obwodowej wirnika.


Wodoszczelny

Cecha zegarka wodoodpornego.

Zero

Początkowy punkt podziału powierzchni: odpowiada godzinie 12. Jest używany do wskazania punktu początkowego dużej wskazówki chronografu.


Zenit

Punkt na niebie dokładnie ponad pozycją obserwatora. Jest jednym z dwóch miejsc przecięcia lokalnej osi pionu ze sferą niebieską.