Gmtbroker swiss made Swiss Made

Umowa użytkowania dla handlowców i osób prywatnych

GmtBroker jest własnością firmy DRBM S.A. Struktura zarządzania finansowego E.commerce i Obsługa Klienta powierzone zostały Szwajcarskiemu Kantonowi Ticino oddział w mieście Lugano, via S.Balestra 33 Lugano.

Zasady korzystania

1 Cel: GMTBROKER.COM to platforma do sprzedaży i wyszukiwania zegarków ręcznych, kieszonkowych i akcesoriów do zegarków oferująca usługi na światowym poziomie. Strona jest przetłumaczony na główne języki międzynarodowe.

2 Opis usług: GMTBROKER.COM Com daje handlowcom oraz osobom niezależnym możliwość zaprezentowania przedmiotów za pośrednictwem dedykowanej, dostosowanej witryny i panelu administracyjnego, tak aby dotrzeć do jak największej publiczności na całym świecie.

2.1 Ceny: Ceny można zobaczyć klikając na link cennik. Ceny i dostępne pakiety są podzielone na dwie kategorie: Biznes (dla handlowców) i Prywatny dla osób prywatnych (amatorów).Do każdego nabywanego pakietu dołączono okres widoczności, jak również liczbę reklam, które mogą być opublikowane w tym samym czasie.

2.2 Rezygnacja z usług dla Biznes (handlowców): Handlowiec lub jego pełnomocnik, który wykupił pakiet z okresem widoczności 1 miesiąc - 3 miesiące lub 12 miesięcy może wycofać się i zrezygnować z usług serwisu w każdym momencie. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wniesiona przez Handlowca opłata nie będzie refundowana przez GMTBROKER za niewykorzystany okres, ponieważ płatności dokonywane są z góry i za wybrany okres widoczności.

2.3 Rezygnacja z usług dla Prywatny: Prywatny reklamodawca może anulować swoje ogłoszenie w dowolnym momencie i nic nie będzie należny GMTBROKER oprócz tego, co już zapłacił.

2.4 Wygaśnięcie pakietów reklamowych: Wszystkie ogłoszenia klientów Biznes i Prywatny będą miały datę ważności zgodną z wybranym okresem widoczności, możliwość rozszerzenie jednej lub więcej reklam ma wyłącznie reklamodawca, strona GMTBROKER nie będzie automatycznie przedłużać jakiejkolwiek reklamy.

3 Rejestracja: Rejestracja jest bezpłatna i jest dozwolona tylko dla tych, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Nieletni bez wyraźnej zgody jednego z rodziców nie mogą zarejestrować się. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie obowiązkowych pól zawierających: e-mail, hasło i dane osobowe użytkownika.Wszystkie te dane będą przechowywane w sposób bezpieczny i zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie prywatności. Dane dostarczone przez użytkownika, który dezaktualizuje lub anuluje konto będą przechowywane przez GMTBROKER.COM do dwunastu (12) miesięcy od odwołania usługi.

4 Korzystanie: Użytkownik musi przestrzegać zasad GMTBROKER.COM i pod żadnym pozorem nie będzie produkować nielegalnej działalności lub czynności zmierzających do zatrzymania nawet chwilowo świadczonych usług.

5 Ograniczenia serwisu: GMTBROKER.COM nie ponosi odpowiedzialności i nie można ubiegać się o odszkodowania za przerwy w świadczeniu usług, w przypadku, jeżeli przerwa zależała od siły wyższej, a w szczególności: (atak komputera przez hakerów, przerwanie dostaw połączeń w imieniu partnera firmy, przerwy w dostawie prądu, klęski żywiołowe, powodzie, trzęsienie ziemi. GmtBroker.com będzie odpowiedzialne, za reaktywację wszystkich oferowanych usługi tak szybko, jak to możliwe.

6 Tożsamość użytkownika: GmtBroker nie ma wiedzy na temat prawdziwej tożsamości użytkowników serwisu, ale może zapewnić wsparcie w przypadku sporów i podać właściwym organom wszelkie informacje, które posiada, takie jak rejestracja IP, połączenie IP i wszelkie inne informacje podane przez użytkowników podczas rejestracji usług.

7 Tożsamość Handlowca: GmtBroker jest odpowiedzialne za weryfikację dokładności danych dostarczonych przez handlowców. Do przedstawienia mogą być wymagane w szczególności dokumenty prawne, potwierdzające autentyczność i charakter zarejestrowanej działalności. GmtBroker nie ponosi odpowiedzialności za negocjacje i zawarte transakcje pomiędzy osobami prywatnymi lub prawnymi.

8 Tożsamość Osoby prywatnej: GmtBroker przed wystawieniem jednego lub więcej przedmiotów osoby prywatnej poprosi o informacje, które potwierdzą autentyczność i własność prawną przedmiotu oferowanego do sprzedaży. Prywatny reklamodawca będzie musiał dostarczyć gwarancji, by potwierdzić swoją tożsamość i własność przedmiotu. Jeżeli wymagane informacje nie będą wystarczające GmtBroker zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy na stronie internetowej.

9 Ograniczenia odpowiedzialności: GmtBroker nie ponosi odpowiedzialności za działania sprzedaży lub zakupu towarów prezentowanych na swojej stronie internetowej, usługa oferowana przez GmtBroker jest dedykowana wyłącznie do publikacji proponowanych przedmiotów. Wszelkie inne działania delegowane są do osób fizycznych i prawnych, które są w pełni odpowiedzialne za wszystkie swoje czynności.

10 Własność intelektualna: Znaki towarowe (w tym domena www.GmtBroker.com), logo, grafika, fotografie, animacje, wideo i treści tekstu są własnością intelektualną GmtBroker i jego partnerów i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane lub reprezentowane bez wyraźnej zgody GmetBroker lub jego partnerów, naruszenia będą ścigane zgodnie z prawem

11 Jurysdykcja: niniejsza umowa zostaje podpisana przez obie strony po zapoznaniu się z jej treścią i poprzez zaznaczenie za pośrednictwem strony internetowej lub po podpisaniu umowy zobowiązani są jej przestrzegać. Wszelkie spory, które mogą powstać w odniesieniu do niniejszej umowy oraz zasad ogólnych warunków korzystania zostaną przekazane w pierwszej kolejności do mediatora, którym będzie Prawnik korporacyjny (ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego), w ramach Jurysdykcji Trybunału w Lugano (CH), który będzie jedynym organem będącym w stanie działać na rzecz roszczeń przedstawionych przez obie strony.

12 Zmiany do niniejszej umowy: GMTbroker zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków umowy oraz ogólnych warunków korzystania w dowolnym czasie. Osoba zarejestrowana lub reklamodawca zostanie poinformowany o tych zmianach przez email, jak tylko zmiany zostaną wydane i opublikowane na stronie internetowej GmtBroker. Zmiany będą obowiązywać w ciągu miesiąca po opublikowaniu na stronie internetowej.